Betlehemské svetlo 2019

…prinášame i Vám svetlo z mesta Betlehema. Tam sa do hlbokej tmy narodilo malé dieťatko, akoby svetielko noci, menom Ježiško. Toto svetlo pokoja a mieru nech nám je symbolom aj v našich domovoch, aby sme sa snažili budovať mier doma i v našom okolí.

Kde je možné prísť si odpáliť Betlehemské svetlo, a tak priniesť ho aj do vlastného domu?
Vo viacerých kostoloch od nedele 22.12.2018, napr. u františkánov, jezuitov, na Tulipáne, na Prednádraží, v Smoleniciach. Na Štedrý deň u saleziánov a v Helenkárskom (na grécko-katolíckej liturgii). Betlehemské svetlo zostáva v kostoloch spravidla dostupné do Vianočných sviatkov.

Želáme Vám krásne a požehnané Vianoce!