Betlehemské svetlo 2017

…prinášame i Vám svetlo z mesta Betlehema. Tam sa do hlbokej tmy narodilo malé dieťatko, akoby svetielko noci, menom Ježiško. Toto svetlo pokoja a mieru nech nám je symbolom aj v našich domovoch, aby sme sa snažili budovať mier doma i v našom okolí.

Kde je možné prísť si odpáliť Betlehemské svetlo, a tak priniesť ho aj do vlastného domu?
Vo viacerých kostoloch, napr. u jezuitov (24.12. na detskej sv. omši o 11:00), u saleziánov (24.12. na sv. omši o 7:00), v Helenkárskom (24.12. na grécko-katolíckej liturgii o 10:00). Betlehemské svetlo zostáva v kostoloch spravidla dostupné do Vianočných sviatkov.

Želáme Vám krásne a požehnané Vianoce!