Joubertova ceruzka

Štvrtý ročník výtvarnej súťaže Joubertova ceruzka sa tento rok v našom skautskom zbore uskutočnil u saleziánov na Kopánke 8. marca 2020. Tohoročnou témou súťaže sa stal jeden z bodov skautského zákona Príroda – Božie dielo.

Celá súťaž bola rozdelená do troch častí (viď aj fotoalbum):

1. inšpiratívna – fotograf, skaut, básnik, esejista a prekladateľ Teodor Križka nás uviedol do témy príroda a jej krásy prostredníctvom svojich fotografií a naladil nás tak, aby sme sa lepšie rozhodli pre to, čo budeme maľovať, aby sme do svojej kresby vložili myšlienku i lásku k prírode.

2. tvorba – 22 súťažiacich pozostávajúcich z takmer všetkých vekových kategórií nášho zboru pod pedagogickým vedením pani učiteľky Kolarovičovej pracovali na svojich výkresoch. Využili viaceré techniky a postupy – tempera, suchý pastel, pastelky, fixky a pod.

3. prezentácia – každý súťažiaci predstavil svoju maľbu ostatným súťažiacim a vysvetlil, čo chcel svojím obrázkom zachytiť.

Nuž a teraz nás čaká vyhodnotenie, ktoré sa dozvieme približne o mesiac. Do tejto súťaže sa pravidelne zapájajú všetci skauti a vodkyne z celého Slovenska, preto už netrpezlivo čakáme, či získame nejaké umiestnenie v jednotlivých kategóriách.

Verča Veronika Chrvalová