Veľká prázdninová výzva – „Dobrodružná geografia“

Vyhlasujeme veľkú zborovú výzvu so zbieraním cestovateľských zážitkov!

dobrodruzna-geografia-plagat

Aké sú kritériá hodnotenia? Najdôležitejšie nie je množstvo a grafická úroveň spracovania, tiež nie atraktivita navštívených destinácií. Hlavné je vložené úsilie súťažiaceho, záujem viditeľný z denníka.

Aké sú vychovné ciele tejto výzvy? Prečo to robíme?
Aktivizovať deti.
Podnietiť zdravú súťaživosť.
Pomôcť deťom tešiť sa z každého cestovateľského zážitku a učiť sa ho „spracovať“.
Náplň na využitie voľných chvíľ (proti nude).
Deliť sa so svojimi zážitkami – porozprávať kamarátom – náplň na prvú oddielovku.
Zažiť očakávanie – vyhlásenie výsledkov výzvy a užiť si odmenu.

Za všetkých, prajem pekné zážitky! 😉

Vojto