Výtvarná súťaž Joubertova ceruzka – vyhodnotenie

Až nás prekvapilo koľkí ste sa prihlásili do súťaže! Sme veľmi radi! Dovolili sme si rozdeliť súťaž na staršiu (skauti, vodkyne a starší) a mladšiu kategóriu (lienky, vĺčatá a vydry), aby sme vás ocenili viac!

Tieto a aj dalšie úžasné kresby, ktorých je habadej, by sme chceli publikovať v našom skautskom kalendári na rok 2018!

V kategórii starších:

I. MIESTO
“Naplnením zákona je láska prejavená v službe!” Ondrej Krenický, skaut, Zbor bl. Vasiľa Hopka
starsi_1

II. MIESTO
“Zákon zabíja, láska buduje.” Matej Buk, vedúci oddielu, Zbor bl. Vasiľa Hopka
starsi_2

III. MIESTO
“Skaut je vždy pripravený slúžiť blížnemu. Skaut poslúcha pohotovo!” Tadeáš Petrášek, skaut, Zbor sv. Jána Pavla II
starsi_3

V kategórii mladších:

I. MIESTO
Ondrej Knotek, vĺča, Zbor Silvestra Krčméryho
mladsi_1

II. MIESTO
“Rada dúhy”, Eva Ševcechová, lienka, Zbor Silvestra Krčméryho
mladsi_2

III. miesto
“Splavovanie rieky” Teo Kolarovič, vydra, Zbor sv. Jána Pavla II
mladsi_3
Všetkým výhercom blahoželáme! Už teraz sa naša porota teší na ďalší ročník plný vašich nádherných kresieb!

Jozef Rešetár, organizátor celoslovenskej súťaže