Otvorenie skautského roka s Titusom Zemanom

Za hranicami našich možností

24. septembra 2017 členovia skautského zboru Jána Pavla II. otvorili nový skautský rok 2017/2018. Pri starom koryte Váhu na kraji Hlohovca sa naša spojená skautská rodina rozhodla stráviť spoločné popoludnie.

Preniesli sme sa o niekoľko desaťročí späť do obdobia komunizmu, nakoľko témou tejto akcie bol saleziánsky kňaz Titus Zeman, ktorého o týždeň neskôr v Petržalke oficiálne vyhlásili za blahoslaveného. Jeho osobu nám priblížil otec Peter Jacko, správca saleziánskej farnosti Trnava – Kopánka. Titus v úsilí chrániť rozvoj duchovných povolaní na Slovensku pomáhal seminaristom prejsť tajne cez hranice, nakoľko režim v tom čase tvrdo obmedzoval štúdim teológie na našom území. Dve skupiny bohoslovcov sa mu „prepašovať“ podarilo, avšak pri tretej výprave ich chytila pohraničná stráž. Titusova viera však nezakolísala ani po rokoch týrania strávených za chladnými múrmi žalára. Naopak dala mu silu odpustiť svojim trýzniteľom, vďaka čomu nám všetkým vydal svedectvo, že každá hranica sa dá prekonať (či už v doslovnom alebo prenesenom zmysle slova). Limity ľudských možností sú zvyčajne iba tam, kde si ich sami stanovíme.

K tejto téme bola pripravená aj veľká hra „Titusov chodník“. Rodiny boli rozdelené na skupiny, ktoré s jedným sprievodcom prechádzali cez dobre stráženú hranicu. Museli pritom plniť rôzne disciplíny a nedať sa chytiť pohraničnou strážou. Martin, Juro a ja sme sa obliekli do dobových uniforiem, vyzbrojili sa a nabalili petardy. Deti mali reálny pocit, že sú na nepriateľskom území, a mali čo robiť, aby nám utiekli. Po ceste v pohraničnej oblasti sa museli kliesniť hustým lužným porastom, preniesť „starších a vyčerpaných“, vytvoriť kompu cez rieku pomocou kanojky a lana, kráčať „tmou“ (so zaviazanými očami), postaviť núdzový prístrešok na „nocľah“, vyrobiť ruženec z prírodných materiálov…

Súťažiaci v hre neboli jediní, kto nám na tejto akcii dosvedčil, že je možné prekonávať hranice. Dvaja skauti Martin a Juro prekročili prah skautskej dospelosti a vstúpili do roverského klanu. Lukáš bol menovaný za vedúceho skautského oddielu a jeho spolužiak Andy dostal na zodpovednosť novoutvorenú druhú svorku vĺčat. Ako ich poznám, obaja mladí vedúci tiež určite pôjdu pri práci so svojimi zverencami až na hranice svojich možností, vďaka čomu zbor dostane novú mladistvosť a iskru.

Popoludnie pri Váhu nebolo iba začiatkom nového skautského roka, ale vďaka týmto zmenám aj začiatkom ďalšej kapitoly v histórii nášho zboru. Viacerí roveri už hranice svojich schopností očividne posunuli dopredu. Teraz je len na ostatných, aby tak učinili tiež. Vďaka dnes už blahoslavenému Titusovi Zemanovi k tomu máme dobrý príklad.

autor: Tomáš „Prochino“ Procházka

PS: Krátka reportáž v spravodajstve TV Lux z tohto podujatia.