Putovanie v čase na Otvorení skautského roka

Dá sa putovať v čase? V nedeľu 30. septembra na Otvorení sme sa o to pokúsili 🙂 Nezaobišli sme sa pritom bez spoločného nasadenia a kvalitnej súhry. Pomáhalo nám kamarátstvo a chuť sa spolu zabávať.

Putovanie nás zaviedlo do „Šaštína“, kde sme v období Veľkej Moravy bránili slovanské hradisko a v 16. storočí pomáhali grófke zvládnuť manželskú krízu. Po príchode saleziánov v roku 1924 sme si užili štafetovú hru s kanojkovým finále na vode, akú pre študentov gymnázia zvykol organizovať mladý Titus Zeman na rybníku pri bazilike. Potom prišli ťažké 50-te roky a hrozba prenasledovania od ŠtB nás prinútila dorozumievať sa skrytými odkazmi. Napokon sme sa ocitli v 90-tych rokoch vo výcvikovom priestore Záhorie, kde nás vojaci zapojili do streľby na manévroch. Od prítomnosti nás potom delilo už len mínové pole…

Viac ako slová ukáže nasledovné video.

V skutočnom zemepisnom Šaštíne sme neboli. Otvorenie sme mali v polovici cesty z Trnavy – na priehrade Buková. O to viac sa na výlet do Šaštína budeme tešiť, spolu s vydrami a vĺčatami zapojenými do výzvy Dobrodružná geografia.
A s vami všetkými sa tešíme na spoločné zážitky počas skautského roka 2018/19!

Vojto a vedúci oddielov