Red Stone – Otvorenie skautského roka 2019/20

Ako býva dobrým zvykom v našom zbore začať nový skautský rok zborovou akciou, ktorej súčasťou je svätá omša a veľká spoločná hra pre celé rodiny, tak sa stalo aj v nedeľu 29.9. pri hrade Červený Kameň. Samotná lokalita ponúkla ideálne prostredie pre hru, v ktorej sme sa mohli ponoriť do obdobia stredovekých rytierov a lúpežníkov.

Ale pekne poporiadku. Začali sme na Kalvárii svätou omšou, v ktorej sme Najvyššiemu odovzdali všetky aktivity, ktoré nás v novom skautskom roku čakajú. A keď sa už duša nasýtila, nasýtili sme i telo. Juraj so svojím oddielom pripravili výborný guľášik, ktorý tentokrát nakŕmil všetky hladné krky. O tom, že chutil niet pochýb, svoj tajný recept čiastočne odhalil v krátkom videjku, ktoré si môžete pozrieť pod textom.

Následne sa vykonali prestupy mladších ku starším, prijali sa nováčikovia, spravili nástupy oddielov a šup na spoločnú hru. Celé sa to začalo ako inak – legendou, z ktorej sme sa všetci dozvedeli, že v lesoch okolo Červeného Kameňa sa potulujú lúpežníci, ktorí prepadávajú dediny, okrádajú a všetci sa ich boja, lebo sú vraj horší ako čerti. Ale legenda tiež vraví, že … keď sa v čase núdze zatrúbi na bojový roh, prídu na pomoc rytieri spiaci v týchto horách.

Nuž tak sme zatrúbili i my, na roh nájdený v geokeške, a kde sa vzali tu sa vzali, spoza stromov sa po jednom vynorili postavy rytierov… Adalbert, Erich, Patricius, Gimli, Paulus, Ľubomír.

Do tajomného historického ticha sa ozvalo: „Volal nás niekto?“ A tak sa začal výcvik mladých rytierov a rodinných klanov pre boj proti lúpežníkom. Na jednotlivých stanovištiach sa mohli celé rodiny priučiť pod vedením rytierov niektorým rytierskym cnostiam.

1. Šerm – Adalbert
2. Lukostreľba – Erich a Tomáš
3. Výroba štítu – Patricius
4. Jazda na koni a presnosť s lancetou (trafiť venček) – bojar Ľubomír
5. Výroba handrových gúľ a nácvik streľby – Paulus

Takto vycvičení bojovníci napokon zviedli záverečný boj pod hradom proti čiernym lúpežníkom. Využilo sa pripravené strelivo a výzbroj – štíty a handrové gule. Druhá vlna útoku spolu s modlitbou ku archanjelovi Michalovi napokon zabezpečila, že lúpežníci takýto fyzicko-duchovný nápor nezniesli a zbabelo utiekli do lesov.

A pre nás zostali myšlienky, ktoré nám zanechali rytieri, ktorí nás prišli navštíviť z ďalekého stredoveku:

Vyhľadávať dobrodružstvá a získať v nich „česť a slávu“.
Chrániť chudobných a slabých.
Pomáhať všetkým, ktorí v spravodlivom spore požiadajú o pomoc.
Nepracovať pre zisk, ale pre česť.
Nikdy a za žiadnych okolností neporušiť daný sľub.
A posledná rada: „V ťažkej situácii sa obráť o pomoc ku archanjelovi Michalovi“.

autor článku: Verča