Prečo je JPII. patrónom zboru?

Čo je to „demokratická hra“?
A čo to má spoločné s názvom článku? 😉

Zborová rada zorganizovala hru. Jej cieľom bolo nájsť inšpiratívneho človeka, ktorý môže byť pre nás motiváciou, vzorom hodným nasledovania. Človeka, ktorého meno budeme radi nosiť v názve nášho zboru.

Každý oddiel mohol navrhnúť jedného a v závere prebehlo demokratické hlasovanie. Najviac hlasov získal Ján Pavol II. Nesieme teda názov „skautský zbor Jána Pavla II.“.

Čím nás vlastne oslovil ako skautov?

Márty: Je to velikán dejín… pretože nerozdeľoval, ale spájal … pretože neváhal pomáhať ostatným, postaviť sa zlu a správal sa skutočne rytiersky, miloval prírodu a mal ju v úcte, šíril lásku a porozumenie, neváhal odpustiť aj „vlastnému“ atentátnikovi. Jeho vlastnosti či charakterové črty môžu byť príkladom pre každého skauta. Odraz väčšiny z nich (alebo všetkých) môžeme nájsť v skautských zákonoch.

JPII_04b-800x350

Tomáš: Vyhral ako to dokázal veľakrát v živote. On je iný frajer, keď vyhrával v živote a teraz aj po smrti 🙂

Erik: Bol to silný pápež, ktorý zanechal hlbokú brázdu – aj úsilím spájať veriacich rôznych vyznaní cez myšlienku ekumenizmu.

Feri spomenul zážitky z audiencie vo Vatikáne.

Vojto: Pravidelne hrával futbal, lyžoval, chodil na túry a splavy riek, stanoval s kamošmi a neskôr s partiami mládežníkov, ktorým sa venoval. Písal básne a vystupoval v divadelných hrách. Žil napojený na svojho Stvoriteľa. A týmto štýlom života objavoval svoju dobrodružnú životnú cestu … podobne ako sa usilujú aj roveri.

JPII_07

Ján Pavol II. navštívil Trnavu pri svojej poslednej návšteve Slovenska v septembri 2003. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa modlil pri obraze Panny Márie Trnavskej. Túto udalosť pripomína pred katedrálou jeho socha z autorskej dielne Antona Gábrika.

V roku 2011 ho jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného, koncom apríla 2014 ho pápež František vyhlásil za svätého.

Samotný JPII povedal o skautingu:

„Skauting pomáha prekonať pokušenie ľahostajnosti a egoizmu, vedie k otvorenosti voči druhým ľuďom a spoločnosti. Buďte verní bohatej tradícii skautského hnutia, ktorá zaväzuje v dialógu vychovávať k zmyslu pre spravodlivosť, vernosť a bratstvo v spoločenských vzťahoch. Tento životný štýl môže byť vašim jedinečným príspevkom k budovaniu širšieho a ozajstnejšieho bratstva medzi obyvateľmi Európy, môže byť cenným prínosom k životu spoločnosti všade tam, kde žijete. Ste cenným darom nielen pre cirkev, ale aj pre novú Európu, ktorú vidíte vznikať pred svojimi očami. Ste povolaní podieľať sa s celou vervou vašej mladosti na budovaní spoločnej Európy tak, aby bola uznaná dôstojnosť každého človeka a spoločnosť postavila svoje základy na solidarite a bratskej pomoci. Skauting veľmi účinne vedie k naplneniu kresťanského povolania, byť soľou zeme.“

JPII_18