Skautský sľub a zákon

Skautský sľub
scout
S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť slúžiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov.

 

Zákony skautov

 1. Skaut považuje za svoju česť zasluhovať si dôveru.
 2. Skaut je lojálny (voči svojej krajine, svojim rodičom, svojim vodcom a svojim podriadeným).
 3. Skaut je vždy pripravený slúžiť blížnemu.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí a bratom každého skauta (bez ohľadu na krajinu, sociálnu triedu alebo náboženstvo).
 5. Skaut je zdvorilý a rytiersky.
 6. Skaut vidí v prírode Božie dielo a má ho v úcte.
 7. Skaut poslúcha pohotovo.
 8. Skaut sa usmieva a spieva si aj v ťažkostiach.
 9. Skaut je pracovitý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

 

 1. Vodkyňa považuje za svoju česť zasluhovať si dôveru.
 2. Vodkyňa je lojálna (voči svojej krajine, svojim rodičom, svojim vodcom, a svojim podriadeným).
 3. Vodkyňa je vždy pripravená slúžiť blížnemu.
 4. Vodkyňa je priateľkou všetkých ľudí a sestrou každej vodkyne (nezáležiac na krajine, sociálnej triede, alebo náboženstve).
 5. Vodkyňa je zdvorilá a veľkodušná.
 6. Vodkyňa vidí v prírode Božie dielo a má ho v úcte.
 7. Vodkyňa poslúcha pohotovo.
 8. Vodkyňa čelí ťažkostiam s úsmevom.
 9. Vodkyňa je pracovitá a hospodárna.
 10. Vodkyňa je čistá v myšlienkach, slovách a skutkoch.