Náš emblém

Červený maltézsky kríž so zlatožltou skautskou ľaliou. Kríž nám pripomína Krista, ktorý je pre nás cesta, pravda a život (Jn 14, 6). Osem ramien kríža pripomína osem blahoslavenstiev z reči na vrchu (Mt 5, 3-12).

Ľaliu zvolil Lord Baden-Powell ako znak všetkých skautov celého sveta. Na starých mapách sa ňou značil sever. Ľalia je teda strelkou kompasu: ukazuje nám smer, ktorý nesmieme stratiť. V heraldike je ľalia symbolom čistoty.

emblém na vlajke-štandarde

Na zástave sa nachádza tento emblém na bielom a čiernom pozadí. Biela symbolizuje deň a čierna noc, keďže skautským zákonom sa máme riadiť 24 hodín denne. Biela taktiež symbolizuje dobrú vôľu a lásku v úsilí zdolávať nenávisť a nešťastie.