Ukončenie skautského roka

V sobotu 17.6. sme ukončili skautský rok na zrúcanine hradu Dobrá Voda.
Vodkyne a lienky, rovnako ako skauti, už mali za sebou jednu noc v stane/prírode, takže ranné stretnutie na autobusovej stanici sprevádzala výborná nálada – napriek (či možno aj práve vďaka) preplnenému autobusu.
Po krátkej prechádzke sme na hrade začali svätou omšou, po ktorej nasledoval obed.
Po obede nás čakalo slávnostný nástup, ktorý bol veselý i smutný zároveň. Veselý, lebo sme s radosťou spomínali na všetky dobrodružstvá, čo sme spolu počas roka zažili, a smutný, pretože sme sa museli rozlúčiť s naším duchovným asistentom o. Pavlom Trgom SJ.
Okrem rozlúčky s ním sme sa poďakovaním za zvládnutú náročnú službu rozlúčili so Zuzkou ako pomocnou vedúcou zboru, toto miesto po novom bude zastávať Eliška.
Po nástupe – a spoločnej fotografii – už nič nestálo v ceste Veľkej hre, kde k cieľu viedli štyri cesty (cesta Človeka, Býka, Leva a Orla – podľa štyroch evanjelistov), na každej jednotka musela splniť rôzne úlohy a na ktorých konci všetci spolu získali mapu, ktorá viedla k (nielen) sladkej odmene.
Všetky poďakovania boli vyslovené, všetky zranenia boli ošetrené, ceny odovzdané; nuž čakal nás už iba návrat domov – teda s výnimkou nášho skautského oddielu, ktorý čakala druhá noc v divočine spolu s nočnou hrou.