Skautský zbor Jána Pavla II. v Trnave

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme skautský zbor, ktorý patrí ku medzinárodnému mládežníckemu hnutiu Federácia skautov Európy (Union internationale des Guides et Scouts d’Europe).

Žijeme tradičný skauting, na základoch položených Baden-Powellom.

Naším dlhodobým zámerom je vytvárať pozitívne a srdečné prostredie pre všetkých členov, spolu deti aj dospelých, stále sa učiť niečo nové a tešiť sa z času pod holým nebom 🙂

otvorenie roka 2014-15

V skautskom roku 2019/20 sa roveri RS (vek 23+) venujú členom v piatich oddieloch: vydry (chlapci vo veku 6-7 rokov), dva oddiely vĺčat (ch. 8-11 rokov), skauti (ch. 12-16 rokov), roveri (17-22).  Viac viď kontakt.

Sme členmi občianskeho združenia „Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku“.