Skautský zbor sv. Jána Pavla II. v Trnave

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme skautský zbor, ktorý patrí ku medzinárodnému mládežníckemu hnutiu Federácia skautov Európy (Union internationale des Guides et Scouts d’Europe). Sme členmi občianskeho združenia „Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku“.

Žijeme tradičný skauting, na základoch položených Baden-Powellom.

Naším dlhodobým zámerom je vytvárať pozitívne a srdečné prostredie pre všetkých členov, spolu deti aj dospelých, stále sa učiť niečo nové a tešiť sa z času pod holým nebom 🙂

Otvorenie skautského roka 2021/2022 v Smoleniciach.

V skautskom roku 2021/22 sa vedúci venujú členom v šiestich oddieloch: svorka vĺčat (chlapci 8-11 rokov), kruh lienok (dievčatá 8-11 rokov), oddiel skautov (ch. 12-16 rokov), oddiel vodkýň (ch. 12-16 rokov), klan roverov (ch. 17-22), ohnisko strážkyň (d. 17-22) [tohto roku spojené s ohniskom v Bratislave].  V prípade otázok nám neváhajte napísať, viď kontakt!

A teraz niečo viac o našom teame – kto sme a prečo robíme, čo robíme.

Andrej Horník – vedúci zboru a Akela (vedúci svorky vĺčat)
Členom som od roku 2014, vedúcim vĺčat od roku 2017. Skauting ma upútal už ako dieťa v knihách o Pánovi Tragáčikovi, ale moje srdce si získala až Federácia Skautov Európy. V skautingu som našiel dobrodružstvo, službu a najmä veľa bratov a sestier „v zbrani“ – či skôr v Božej zbroji. Ako skaut a neskôr rover som sa naučil väčšej zodpovednosti, prekonávaniu vlastnej pohodlnosti, odvahe bojovať so svojimi chybami a najmä snahe hľadať dôvod na úsmev aj v ťažkých časoch. A aj keď sme všetci niekedy mrzutí, premočení a premrznutí, na konci dňa si vždy s úsmevom povieme, že to všetko stálo za to.
Zuzana Cuninková – pomocná vedúca zboru a vedúca kruhu lienok
Členkou som od roku 2019. V skautingu sa cítim veľmi dobre, spoznala som tu veľa úžasných ľudí. Myslím, že skauting je skvelou formou pre rozvoj detí a mládeže. Ja osobne mám veľmi rada deti, a preto mám veľkú radosť, že sa môžem realizovať práve v službe pre lienky.
Juraj Valášek – pomocný vedúci oddielu skautov
V skautingu som od svojich 12 rokov, od roku 2012. Kým som bol mladší, bol som hlavne prijímateľom informácií od svojich vedúcich, a tak som si vytváral svoj obraz o skautingu. Až postupom času som zistil, ako mi to v určitých oblastiach sebarozvoja pomohlo. Pre skautov je vlastný istý spôsob vnímania reality. Je to spôsob, akým hľadám cesty v živote, ako sa dá niečo spraviť, nie sa tomu vyhýbať. Je to pre mňa zároveň komunita ľudí s podobným videním sveta, ktorým nie je cudzie niečo nezištne spraviť, alebo niečo začať sám od seba.
Martin Chvostál – vedúci oddielu skautov a pomocný vedúci klanu roverov
Členom hnutia som od roku 2013. Pre mňa je skauting cesta, je to dobrovoľná cesta, na ktorej sa človek potýka s výzvami a jej cieľom je svätosť, no počas nej sa nemusí nikdy báť, že bude kráčať sám.
Mária Mihálková – vedúca oddielu vodkýň
V skautingu som od roku 2019. Dlhšie som hľadala svoje miesto, túžila som niekam patriť, nie hocikde, ale tam kde nájdem ľudí, s ktorými si rozumiem, ktorí ma prijímajú a ja prijímam ich, kde sa vzájomne máme radi, podporujeme sa a slúžime si. Naším heslom je Slúžiť. V živote mladého človeka je veľmi dôležitá služba a zaangažovanosť, a práve tu je možné túto túžbu naplniť. Lebo jedine ak sa dávame druhým, vtedy dostávame.
Marek Šmid – vedúci roverského klanu
Členom skautského hnutia som od roku 1999. Keď som začínal, dôvodmi boli najmä dobrodružstvo, kamaráti, pekne strávený čas. Teraz si skôr uvedomujem, že prostredníctvom nášho skautského spoločenstva môžeme pomôcť mnohým ľuďom, členov, ich rodinám, či nečlenom. To samozrejme ale nevylučuje dobrodružstvá, priateľstvá a výnimočné zážitky aj v tejto ďalšej fáze života. Skauting pre mňa znamená priestor, v ktorom sa jednotlivec môže posúvať nad rámec svojho tieňa, nad hranicu svojho komfortu a nie je pritom sám, je pri ňom spoločenstvo ozajstných priateľov.