Skautský zbor sv. Jána Pavla II. v Trnave

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme skautský zbor, ktorý patrí ku medzinárodnému mládežníckemu hnutiu Federácia skautov Európy (Union internationale des Guides et Scouts d’Europe). Sme členmi občianskeho združenia „Združenie katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku“.

Žijeme tradičný skauting, na základoch položených Baden-Powellom.

Naším dlhodobým zámerom je vytvárať pozitívne a srdečné prostredie pre všetkých členov, spolu deti aj dospelých, stále sa učiť niečo nové a tešiť sa z času pod holým nebom!

Otvorenie skautského roka 2023/2024 na Katarínke.

V skautskom roku 2023/24 sa vedúci venujú členom v šiestich oddieloch: svorka vĺčat (chlapci 8-12 rokov), kruh lienok (dievčatá 8-11 rokov), oddiel skautov (ch. 12-17 rokov), oddiel vodkýň (ch. 11-16 rokov), klan roverov (ch. 17+), ohnisko strážkyň (d. 16+).  V prípade otázok nám neváhajte napísať, viď kontakt!