Otvorenie skautského roka

Nový skautský rok sme otvorili v sobotu 23.9. za parádneho „skautského“ počasia na Katarínke.
Náš program sme nemohli začať inak než svätou omšou, čiastočne skrytí pred dažďom medzi múrmi zrúcaniny kostola.
Po svätej omši nás čakalo slniečko, obed a prestupy – lienky k vodkyniam, vodkyne k strážkyniam, vĺčatá k skautom, skauti k roverov – a že ich bolo tento rok požehnane!
Najedení a vo vynovenom zložení jednotiek sme otvorili skautský rok prvým oficiálnym nástupom, kde boli vymenované nové vedúce pre lienky a vodkyne.
Po nástupe sme pokračovali s Veľkou hrou, počas ktorej sme sa rozdelili na niekoľko obchodným karaván, aby sme našou šikovnosťou dokázali rozmnožiť zverené talenty a uchrániť ich pred lúpežníkmi. Spoločne sa nám podarilo priniesť takmer stonásobnú „úrodu“, ktorá pomohla miestnemu opátovi zaistiť pokračovanie v stavebných prácach, za čo sa nám rozhodol poďakovať sladkou odmenou.
Domov sme odchádzali nabudení do nových dobrodružstiev v ďalšom skautskom roku!