Kontakt

Sme Vám k dispozícii pre Vaše otázky. Mailom môžete osloviť konkrétneho vedúceho jednotky:

vĺčatá (ch. 8-12) – Andrej Horník – veduci.zboru.tt1@fse.sk

lienky (d. 8-11) – Mária Štefkovičová – majka.stefkovicova@centrum.sk

skauti (ch. 12-17) – Martin Chvostál – martin.chvostal@gmail.com

vodkyne (d. 11-16) – Eliška Koťuchová – kotuchova.eliska@gmail.com

roveri (ch. 17+) – Andrej Horník – veduci.zboru.tt1@fse.sk

strážkyne (d. 16+) – Mária Strýčková – stryckovci@gmail.com

 

duchovní asistenti

 

vedúci zboru – Andrej Horník – veduci.zboru.tt1@fse.sk

pomocná vedúca zboru – Eliška Koťuchová – kotuchova.eliska@gmail.com

 

 

Kde nás v Trnave nájdete?

Naša klubovňa sa nachádza v objekte jezuitov na Františkánskej 34 (bývalá Fortuna). Vchod je plechovou bránou z Františkánskej ulice. Ak nás tam cez víkend podľa veselého hluku nenájdete, zrejme sme vyrazili do našej druhej „klubovne“ – do prírody.