Trnavské hry 2023 a zborový karneval

Počas víkendu 11.-12. februára sa v Trnave uskutočnil druhý ročník skautských Trnavských hier.
Do súťaženia sa zapojili družiny skautov z Trnavy (Orol a Netopier), Bratislavy-Rače (Rys) a Ivanky pri Dunaji (Skokan) spolu s družinami vodkýň z Trnavy (Veverica a Haja) a Veľkého Zálužia (Sýkorka).
Počas sobotného doobedia zápolili v centre Trnavy v rôznych disciplínach. Víťaza však pre rovnosť bodov musel určiť až doplňujúci nedeľný rozstrel, v ktorom sa stretli domáce družiny Haja a Orol, pričom po napínavom súboji vodkyne nakoniec zdolali skautov.
V sobotu poobede skauti a vodkyne spoločne navštívili Baziliku sv. Mikuláša spolu s kryptou, po čom sa už spolu aj s trnavskými lienkami a vĺčatami zabavili na zborovom karnevale s témou Noemova archa.
Po nedeľnom vyhodnotení Trnavských hier i tanečných kategórií, odmenených stužkami pre víťazné družiny, sme celý program zakončili spoločnou zborovou svätou omšou v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice.
Všetkým účastníkom ďakujeme za krásny čas, poctivé a férové zápolenie – a víťaznej družine vodkýň Haja trikrát: Hip-hip-hurá!