Krížová cesta

V sobotu 1.4., t.j. večer pred Palmovou nedeľou, sa náš zbor už tradične pomodlil pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii.
Viedol ju vzácny hosť – trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
V zamysleniach k jednotlivým zastaveniam sme sa na krížovú cestu mohli pozrieť očami lienky, vĺčaťa, vodkyne, skauta, strážkyne i rovera.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli spolu s nami prežiť, a všetkým Vám prajeme požehnané prežitie veľkonočných sviatkov s čo najhlbším
prežitím ich podstaty – umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.