Skautský program

Je zameraný na všestranný rozvoj detí a mladých ľudí v srdečnom ovzduší kamarátstva a prijatia v rovesníckej partii. Odohráva sa na družinovkách, výletoch, viacdňových výpravách a táboroch, akciách prospešných pre okolie.

Hlavné línie programu sú zhrnuté v piatich cieľoch skautingu:

Zdravie
Rozvoj fyzickej zdatnosti hrami, športom a pobytom v prírode. Starostlivosť o telo, ale aj o zdravé a priateľské vzťahy.

Zručnosť a praktické znalosti
Snažíme sa u našich členov rozvíjať manuálne aj sociálne zručnosti (napr. sami sa staráme o klubovňu, staviame si tábor, učíme sa pracovať s drevom, máme radi divadlo a hudbu). Vedieme ich k hospodárnosti a schopnosti postarať sa sami o seba v prírode (napr. varenie).

Charakter
Schopnosť rozhodovať sa podľa hodnôt, dodržať dané slovo, otvorenosť a férovosť, vytrvalosť v ceste za vytýčených cieľom a v neposledom rade veselá myseľ.

Služba
Usilujeme sa viesť našich členov k rešpektu a pozornosti voči druhým. Od každodenného dobrého skutku cez vernosť kamarátom v družine po lásku k vlasti a občiansku angažovanosť.

Vzťah k Bohu
K Bohu ako cieľu nášho života smeruje i celá naša skautská výchova, iba v Ňom dosahuje svoj najhlbší zmysel. Usilujeme sa o prehĺbenie znalostí o viere, ale predovšetkým života z viery spoločnou modlitbou a účasťou na liturgickom a sviatostnom živote Cirkvi.