Otvorenie skautského roka

Nový skautský rok sme otvorili v sobotu 23.9. za parádneho „skautského“ počasia na Katarínke. Náš program sme nemohli začať inak než svätou omšou, čiastočne skrytí pred dažďom medzi múrmi zrúcaniny kostola. Po svätej omši nás čakalo slniečko, obed a prestupy – lienky k vodkyniam, vodkyne k strážkyniam, vĺčatá k skautom, skauti k roverov – a […]

celý článok »

Ukončenie skautského roka

V sobotu 17.6. sme ukončili skautský rok na zrúcanine hradu Dobrá Voda. Vodkyne a lienky, rovnako ako skauti, už mali za sebou jednu noc v stane/prírode, takže ranné stretnutie na autobusovej stanici sprevádzala výborná nálada – napriek (či možno aj práve vďaka) preplnenému autobusu. Po krátkej prechádzke sme na hrade začali svätou omšou, po ktorej […]

celý článok »

Krížová cesta

V sobotu 1.4., t.j. večer pred Palmovou nedeľou, sa náš zbor už tradične pomodlil pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii. Viedol ju vzácny hosť – trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. V zamysleniach k jednotlivým zastaveniam sme sa na krížovú cestu mohli pozrieť očami lienky, vĺčaťa, vodkyne, skauta, strážkyne i rovera. Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli spolu […]

celý článok »

Trnavské hry 2023 a zborový karneval

Počas víkendu 11.-12. februára sa v Trnave uskutočnil druhý ročník skautských Trnavských hier. Do súťaženia sa zapojili družiny skautov z Trnavy (Orol a Netopier), Bratislavy-Rače (Rys) a Ivanky pri Dunaji (Skokan) spolu s družinami vodkýň z Trnavy (Veverica a Haja) a Veľkého Zálužia (Sýkorka). Počas sobotného doobedia zápolili v centre Trnavy v rôznych disciplínach. Víťaza […]

celý článok »

Otvorenie skautského roka

V sobotu 24. septembra sme v Križovanoch nad Dudváhom otvorili skautský rok. Napriek veľkej chorobnosti sme si spoločne strávený čas užili. Začali sme svätou omšou, kde sme si počas kázne vytvorili spoločnú sieť priateľstva – podľa obrazu našej tohtoročnej témy, po ktorej sme sa presunuli na farský dvor, odkiaľ po dobrom obede naše jednotky vyrazili […]

celý článok »

Ukončenie skautského roka

V nedeľu 19.6. v kaštieľnom parku v Budmericiach, v ktorého blízkosti nocovali naše vodkyne z družiny Veverica, sme spoločne uzavreli skautský rok. Na úvod náš duchovný asistent o. Pavol Trgo, SJ slúžil svätú omšu, po ktorej došlo k oficiálnemu vymenovaniu novej vedúcej vodkýň a ohniska Majky a trom sľubom vodkýň. Po obede pri ohnisku sme […]

celý článok »

Krížová cesta

V predvečer Palmovej nedele sa náš zbor stretol na trnavskej Kalvárii, kde sme sa spolu s našimi rodičmi, súrodencami a priateľmi pomodlili krížovú cestu. Autormi zamyslení k jednotlivým zastaveniam boli naše oddiely, na udalosti krížovej cesty – a ako sa nás dotýkajú aj dnes – sme sa mohli vďaka tomu pozrieť očami lienky, vodkyne, strážkyne, […]

celý článok »

Otec František, ďakujeme!

Keďže pôsobenie o. Františka Fedorišina v Trnave sa chýli ku koncu, na konci januára, v nedeľu 30.1., sme sa s ním (v trochu karanténami oklieštenom zložení) prišli rozlúčiť na svätú liturgiu. Otec František, za všetku Tvoju dlhoročnú, neúnavnú službu, za všetky oddielovky, tábory, výpravy, za duchovné sprevádzanie, za Tvoju múdrosť a rozvahu, o ktoré sme […]

celý článok »

Otvorenie skautského roka 2021/2022 v Smoleniciach

Prázdniny sa skončili, a tak sme sa konečne dočkali nového skautského roka. Slávnostne sme ho otvorili v sobotu 25.9. v Smoleniciach, na lúke pod zámkom. Po úvodnej svätej omši nás čakal nástup a ceremónie, ktoré sa niesli v znamení nástupu novej krvi. Noví vedúci zboru, jeho pomocná vedúca a vedúci skautov dostali pre svoju činnosť […]

celý článok »

Stránka 1 z 212