Oslava piatich rokov zboru a Turnaj o Trofej svätého Juraja

V tomto skautskom roku oslavujeme veľké výročie – 5 rokov od zriadenia zboru.
A k narodeninám patrí aj poriadna oslava.
Hry, torta, omša, vzájomná blízkosť, radosť a zábava – to všetko ste mohli u náš zažiť v sobotu 23.4., kedy sme oslávili narodeniny nášho zboru spolu so sviatkom sv. Juraja – patróna skautov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie, taktiež ďakujeme všetkým účastníkom, najmä za fe-no-me-nál-ny výkon v prvom ročníku scoutballového turnaja o Trofej sv. Juraja a samozrejme – sláva víťazom a česť porazeným!
Tešíme sa na budúcoročnú odvetu!