Otvorenie skautského roka 2021/2022 v Smoleniciach

Prázdniny sa skončili, a tak sme sa konečne dočkali nového skautského roka. Slávnostne sme ho otvorili v sobotu 25.9. v Smoleniciach, na lúke pod zámkom.

Po úvodnej svätej omši nás čakal nástup a ceremónie, ktoré sa niesli v znamení nástupu novej krvi. Noví vedúci zboru, jeho pomocná vedúca a vedúci skautov dostali pre svoju činnosť požehnanie od nového duchovného asistenta zboru.

Po toľkých ceremóniách sme sa občerstvili obedom a vrhli sme sa na hry. Mladších členov čakala olympiáda, pre starších boli pripravené tvrdé, ale férové, boje pri „šatkovej“. Za čestný prístup a podľa motta: „Nie je dôležité vyhrať ale zúčastniť sa.“ boli všetci ocenení zlatom.

Všetkým ďakujeme za príjemnú atmosféru a tešíme sa na celý skautský rok plný nových výziev!