Krížová cesta

V predvečer Palmovej nedele sa náš zbor stretol na trnavskej Kalvárii, kde sme sa spolu s našimi rodičmi, súrodencami a priateľmi pomodlili krížovú cestu.

Autormi zamyslení k jednotlivým zastaveniam boli naše oddiely, na udalosti krížovej cesty – a ako sa nás dotýkajú aj dnes – sme sa mohli vďaka tomu pozrieť očami lienky, vodkyne, strážkyne, vĺčaťa, skauta či rovera.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii, najmä nášmu duchovnému asistentovi o. Pavlovi Trgovi SJ a našim vedúcim jednotiek (Zuzke, Majke, Maťovi a Andrejovi), ale aj všetkým, ktorí prežili tento večer v modlitbe spolu s nami!