Otvorenie skautského roka

V sobotu 24. septembra sme v Križovanoch nad Dudváhom otvorili skautský rok.

Napriek veľkej chorobnosti sme si spoločne strávený čas užili. Začali sme svätou omšou, kde sme si počas kázne vytvorili spoločnú sieť priateľstva – podľa obrazu našej tohtoročnej témy, po ktorej sme sa presunuli na farský dvor, odkiaľ po dobrom obede naše jednotky vyrazili na pokladovku aneb miniExplo, ktoré ich zaviedlo do rôznych kútov Križovian.
Na záver nemohol chýbať parádny táborák s kopou piesní, hier, radosti a smiechu.

Ďakujeme všetkým za krásny spoločný čas!