Ako sa skauti dostali až do Vatikánu

O tom, čo je skauting, čo môže ponúknuť mladým a aké bolo stretnutie skautov s pápežom Františkom v Ríme sme sa rozprávali s Adamom Žilinekom (33), lekárom a skautom Federácie skautov Európy na Slovensku, vedúcim spoločenstva roverov zboru Silvestra Krčméryho v Bratislave.

Skauting je verejnej spoločnosti známy, no predsa niekedy nevieme, čo všetko si pod týmto názvom máme predstaviť. Kam siahajú korene skautingu a čo je jeho podstatou?

Korene skautingu siahajú do začiatku dvadsiateho storočia (1907), keď britský generál Lord Baden-Powell uskutočnil prvý skautský tábor na ostrove Brownsea v Anglicku. Mal túžbu ponúknuť všetko to, čo jemu pomohlo v bojových situáciách – pripravenosť, prieskumníctvo, schopnosť pomôcť si v teréne. Chcel odovzdať svoje skúsenosti z armády aj mladým ľuďom v Británii, pretože videl veľké množstvo potulujúcich sa mladých ľudí bez životného cieľa a bolo mu ich ľúto. Teda chcel svoje skúsenosti ponúknuť deťom ako istú výchovnú metódu, ktorá by im pomohla nájsť zmysel života a objaviť hodnoty a schopnosti, ktoré by z nich urobili úspešných ľudí.

Celý článok je možné čítať po kliknutí na link denníka Slovo+ : Ako sa skauti dostali až do Vatikánu .