Koučing vedúcich a workshop „Vývinová psychológia“

V rámci národného projektu KomPrax sa v Trnave uskutočnilo neformálne vzdelávanie skautov so zameraním na koučing vedúcich. Toto netradičné vzdelávanie malo formu individuálneho koučingu ako i formu skupinových workshopov, ktoré sa priebežne realizovali od 10. 7. do 12. 8. 2014. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť efektivitu práce s mládežou, a to konkrétne v ašpirujúcom zbore Trnava prostredníctvom koučingu a neformálnych aktivít so zameraním na jednotlivé vekové skupiny.

Účastníci projekt zhodnotili ako veľmi potrebný, pretože vďaka KomPraxu sa vedúci oddielov v praxi naučili, ako efektívnejšie pristupovať a viesť svoje skupinky detí a mladých.

Autor: Mgr. Mário Schwarz (zároveň autor a realizátor projektu)