Roverský puťák – „puťák“ kresťanským životom

Dňa 31. 7. 2013 sme sa spolu s ostatnými rovermi z Trnavy, Bratislavy a Košíc vybrali na   výpravu do Slovenského Krasu. Pricestovali sme IC-čkom do Košíc, kde sme sa stretli aj s našimi bratmi-rovermi z východu. Odtiaľ sme sa spoločne odviezli autobusom do obce Dvorníky. Táto obec bola začiatkom našej namáhavej, ale veľmi obohacujúcej päťdňovej cesty. Prešli sme Zádielskou dolinou, cez Silicu, Silickú Brezovú, Tornaľu, Gemer a Prielom Muráňa. Skončili sme v nedeľu v Gemerskej Panici, kde sme púť zavŕšili svätou omšou. Pozreli sme si UNESCO jaskyne Silická Ľadnica a Domica.

Putovanie prírodou je pre rovera neoddeliteľnou súčasťou života. Je pravým miestom, kde rover nachádza pokoj a cíti prítomnosť Stvoriteľa. Tu má najlepšiu možnosť rozjímať nad Božou veľkosťou a jeho dobrodeniami. Na tento účel nám vladyka Milan Lach (ktorý sa tiež dlhé roky venuje roveringu) poslal zamyslenie nad tým, čo je podstatou života rovera-kresťana. Je ním Kristus, ktorý dáva zmysel životu i smrti. Na tento účel sme každý deň venovali približne pol hodinu našej cesty, keď sme si sadli a rozjímali.

Témou „puťáku“ 2013 bol život a púť apoštola Pavla. Ja som napísal krátku divadelnú scénku o dvoch rehoľníkoch, ktorým otec predstavený prikázal, aby podľa Svätého písma do mapy zakreslili miesta, kde Pavol putoval. Pre jeho život bola typická vytrvalosť a bojovnosť, ktorou oplýval ešte pred svojím obrátením na kresťanskú vieru. Keď si vytýčil nejaký cieľ, nezastavil sa, pokiaľ ho nedosiahol. Prenasledoval kresťanov, no po zázračnom obrátení v Damasku sa stal kresťanom. Odvtedy šíril Pánovo slovo rovnako horlivo, ako predtým proti nemu bojoval. Dovtedy samoľúby zápasník a znalec Starého zákona sa pokoril pred Ježišovou láskou a načúval jeho hlasu. Začal hlásať evanjelium vhod i nevhod, nie zo zištných dôvodov, ale aby priniesol Pánov pokoj. Bojoval za pravdu, bez ohľadu na to, či poslucháči boli pripravení ju počuť. Pravda je skutočné svetlo, ktoré nám ukazuje cestu. V klamstve žijú všetci tí, ktorí sa hnevajú za pravdu. Pavol nebol iba mužom slov ale aj činov. Uzdravoval, žil skromne. Takto svojím životom dosvedčoval to, čo ohlasoval. Toto je pri kresťanskom živote nevyhnutné. Významný filozof Benjamin Franklin raz povedal: „Príklad je najlepšia kázeň.“ Svätý apoštol Pavol je takto dokonalým príkladom človeka putujúceho za Pravdou. Nie nadarmo si vyslúžil prezývku apoštol národov. Apoštol Pavol sa takto stal patrónom pútnikov, cestovateľov, misionárov, roverov…

Tento výlet síce trval iba päť dní, ale priniesol hojné ovocie, ktoré v našich spomienkach ostane dlhé roky aj vďaka fotkám. Pavlova púť v istom zmysle symbolizuje aj životnú púť každého z nás. Usilujeme sa nachádzať zmysel našej každodennej činnosti, či už je to v rodine, v zamestnaní, alebo v zasvätenom živote. Všetci kráčame po ceste, na konci ktorej nás čaká náš vytúžený cieľ. Z tohto pohľadu aj tento „roverský puťák“ je len inou formou nášho každodenného putovania. Bol príležitosťou zastaviť sa a zamyslieť sa nad svojím doterajším životom, uvedomiť si pravé hodnoty vyplývajúce z Božej prítomnosti a pokoja. Môžeme kráčať počas dovolenky v lete po horách, alebo ráno po chodníku do práce, a môžeme si pripomenúť, po akej „životnej ceste“ kráčame. Naše kroky máme usmerniť za Tým, ktorý je Cesta, Pravda a Život.