Víkend elitných družín v Štrasburgu

V poradí už tretí víkend elitných skautských družín sa konal 17-18. novembra 2018 vo francúzskom meste Štrasburg, ktoré je známe svojou katedrálou a taktiež je sídlom európskeho parlamentu. Tento rok sa ho zúčastnilo ešte viac národností, a to 11. Prítomní boli skauti a vodkyne zo Slovenska, Francúzska, Belgicka, Luxemburska, Poľska, Bieloruska, Nemecka, Talianska, Ukrajiny, Rumunska a Švajčiarska.

Celý víkend sa niesol v mene bratstva, mali sme možnosť spoznávať francúzsku prírodu a hlavne skautov z iných krajín priamo v teréne, a to pri spoločnom varení, pri hrách a výbornom táboráku. A kde inde sa lepšie utužia vzťahy, keď nie v prírode pri teplote niečo nad nulou?

Za necelé dva dni sme získali aj priateľstvá na celý život, ktoré nám pomôžu zabezpečiť trvácnosť bratstva skautov Európy, až kým ich my zase neodovzdáme ďalším generáciám.

Na záver by som spomenul slová terajšieho federálneho komisára Bruna Bordeho, adresované všetkým skautským vedúcim a radcom: “Nie my z federálnej rady tvoríme skauting Európy, ale vy, vedúci a radcovia zo všetkých oddielov, bez vás by naša práca nemala význam!”

Juro Valášek