Otvorenie skautského roka 2013/14

Na otvorení skautského roka 29. septembra 2013 v Kamennom Mlyne pri Trnave (v „Kamenáči“) sme zažili množstvo skvelých chvíľ spolu s lienkami, skautami, rovermi a strážkyňami.

Zúčastnili sa ho celé rodiny a priatelia skautov a skautingu z Ivánky pri Dunaji a z ašpirujúceho Trnavského zboru. Vedúci prichystali množstvo prekvapení a moderátor i hostiteľ Vojto skvelo viedol akciu. Po sv. omši a pikniku skladali skautský sľub nové vedúce lienok z Ivánky. Zahrali sme si ban „plavba po mori“ spolu s Nemčíkovcami.

O druhej popoludní sme spustili veľkú hru Trophy Kamenný Mlyn na „terénnych land roveroch“ (v podobe pneumatík zapožičaných zo zberného dvora). Prvou etapou bol prejazd náročným terénom, v druhej boli bodované úlohy a v tretej etape si družstvá zmerali sily v časovke. Celkove prešli dosť dlhú trasu, zpred Koliby okolo rybníkov a späť.

Chladné počasie nám dovolilo sa tešiť aj z pesničiek pri ohníku. Zároveň to bola aj taká malá rozlúčka s rovermi odchádzajúcimi do Anglicka.

autor: Monika Majčínová