Zborová skautská omša

Dňa 15. februára sa celá naša skautská rodina stretla v jezuitskom kostole na detskej svätej omši. Roveri, strážkyne, skauti, vĺčatá a vydry prišli takto spoločne sláviť svätú liturgiu. Svojou návštevou nás poctili aj naši skautskí bratia z Bratislavy: Marek, Adam a strážkyne Janka a Evka.

Omšu celebroval náš kamoš a skautský duchovný Aďo Čontofalský. Skauti sa zapojili do celého jej priebehu čítaním, nesením obetných darov. Roveri a strážkyne reprezentatívne držali štandardu. Aďo si počas kázne zavolal deti k sebe a rozprával im o tom, ako Ježiš uzdravoval malomocných.

Jeho slová sme spestrili krátkou scénkou, v ktorej Ježiš (v hlavnej úlohe s Vojtom) uzdravoval trpiacich rozličnými telesnými i duševnými neduhmi. Ako prvý sa zboku tackal k Uzdravovateľovi Márty s fľašou v ruke. Po ňom s telefónom v ruke prišla internetová závisláčka Boška. Martuška predstavovala smutnú. Na záver Vojto-Ježiš uzdravil mňa, keď som za ním prišiel s batohom oblepeným ceduľkami s nápismi rozličných hriechov na mojom chrbte. Vďaka tejto názornej interaktívnej katechéze si deti lepšie uvedomili, čo Ježiš, náš najväčší lekár, robil.

Naši skauti priniesli pred oltár aj našu vlastnú obetu v podobe „kytice,“ ktorú deň pred tým vyrobil Márty z prírodnín v Kamenáči. Tento symbolický dar je produktom vlastnoručnej práce, ktorá má byť pre skautov typická, rovnako aj ich spätosť s prírodou. Sväté Písmo je veľmi výstižný dar vyjadrujúci skautovu ochotu načúvať Božiemu hlasu. Tretím darom bola šatka symbolizujúca skautov sľub, ktorým sa zaviazal riadiť po celý život.

Naša prítomnosť vzbudila pozitívne ohlasy u mnohých prítomných (veď skautov nevidno na každej omši, no ne  ;-).

Veríme, že naša spoločná účasť na svätej liturgii lepšie upevní naše vzťahy, vďaka čomu sa budeme môcť rovnako stretávať aj častejšie. Možno nabudúce niektorí z nás zavítajú na zborovú omšu k našim bratom do Blavy, keď oni prišli ku nám 🙂